Informacje ogólne

W 2009 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Gmina Wieliczka przystąpiła zatem do sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej. Po kilku miesiącach, w wyniku oceny formalnej i merytorycznej, przygotowany projekt zakwalifikował się na listę najwyżej ocenionych.

W dniu 02.08.2010 r. pomiędzy Gminą Wieliczka reprezentowaną przez Burmistrza Artura Kozioła, a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych.”

  • stimo wieliczka

    1Informacja o przebiegu projektu

    30.06.2011 r. Gmina Wieliczka zakończyła  realizację I etapu Projektu związanego z budową infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu. Zgodnie...
czytaj dalej ...

Gmina Wieliczka leży na południowy – wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka oraz 29 sołectw.
Gmina graniczy:

  • na północnym zachodzie z Krakowem,
  • na zachodzie z gminami Świątniki i Siepraw,
  • na wschodzie z gminami Biskupice i Niepołomice,
  • na południu z gminami Dobczyce i Gdów.

Siedziba gminy – miasto Wieliczka – zajmuje powierzchnię 13,4 km2 granicząc bezpośrednio z obszarem miejskim Krakowa.
Obszar gminy Wieliczka położony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, które to rzeki wpływają do Wisły, stanowiącej północną granicę gminy. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część południowa ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, jest raczej nizinna.

czytaj dalej ...